Kjosen IL
SIDEMENY
Copyright  All Rights Reserved 2013

Bli Medlem

WYSIWYG Web Builder
Ønsker du å bli medlem i Kjosen IL?
Send oss en mail: heidi.kasa@drangedal.kommune.no
Det vi behøver av opplysninger om deg er :
Navn, adresse og når du er født.

For nye medlemmer kan kontingenten første gang betales inn til konto nr. 2635 15 10713
Husk! Merk kontingenten med navn.
Neste år vil du motta en faktura i postkassa.

Prisen er lik for aktive og støttemedlemmer:
Barn 0-17 kr. 50,-
Voksen kr. 150,-
Familie (to voksne + barn) kr.300,-